Thiết kế phòng thí nghiệm HÓA LÝ
18-01-2019 - 515
Thiết kế phòng thí nghiệm mỹ phẩm với việc kiểm định mỹ phẩm với hạng..
18-01-2019 - 378
Phòng QA/QC/R&D cho nhà máy sản xuất thép nói chung và và sản phẩm từ thép như..
18-01-2019 - 299
Phòng thí nghiệm, phòng QA/QA, phòng R&D nước tẩy Gift, Á Mỹ Gia, bột giặt Lix,..
18-01-2019 - 201
Lý Sơn Sa Kỳ Lab cung cấp dịch vụ thiết kế phòng thí nghiệm hóa lý phục vụ..