Thiết kế phòng thí nghiệm
21-11-2018 - 178
Nhằm phục vụ cho Công việc nghiên cứu và đào tạo trong môi trường giáo dục..
21-11-2018 - 154
Phòng QA/QC/R&D cho nhà máy sản xuất thép nói chung và và sản phẩm từ thép như..
21-11-2018 - 81
nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, nhà máy sản xuất..
21-11-2018 - 92
Thiết kế phòng thí nghiệm QA/QC/R&D sản xuất nguyên liệu cho các lĩnh vực thực..
21-11-2018 - 150
Phòng thí nghiệm, phòng QA/QA, phòng R&D nước tẩy Gift, Á Mỹ Gia, bột giặt Lix,..
21-11-2018 - 334
Thiết kế phòng thí nghiệm trường học, phong cách, sáng tạo, độc đáo, đầy..
21-11-2018 - 293
Phòng thí nghiệm nhà máy sản xuất sơn đảm bảo chỉ tiêu về chống hóa..
21-11-2018 - 206
Thiết kế phòng xét nghiệm bệnh viện đảm bảo tiêu chuẩn 17025 mang lại không..