Thiết kế phòng thí nghiệm
18-01-2019 - 42
Trung tâm kiểm định thực phẩm là nơi các mẫu sản phẩm của khách hàng
18-01-2019 - 40
Thiết kế phòng thí nghiệm kiểm định nhà máy dược phẩm với với các tiêu..
18-01-2019 - 515
Thiết kế phòng thí nghiệm mỹ phẩm với việc kiểm định mỹ phẩm với hạng..
18-01-2019 - 395
Nhằm phục vụ cho Công việc nghiên cứu và đào tạo trong môi trường giáo dục..
18-01-2019 - 378
Phòng QA/QC/R&D cho nhà máy sản xuất thép nói chung và và sản phẩm từ thép như..
18-01-2019 - 172
nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, nhà máy sản xuất..
18-01-2019 - 211
Thiết kế phòng thí nghiệm QA/QC/R&D sản xuất nguyên liệu cho các lĩnh vực thực..
18-01-2019 - 299
Phòng thí nghiệm, phòng QA/QA, phòng R&D nước tẩy Gift, Á Mỹ Gia, bột giặt Lix,..