Thiết kế phòng thí nghiệm THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Thiết kế phòng thí nghiệm THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Gồm các phòng khu vực sau: 

  • PHÒNG PHÂN TÍCH THỨC ĂN CHĂN NUÔI
  • PHÒNG XỬ LÝ MẪU
  • KHO CHỨA MẪU
  • KHO HÓA CHẤT
  • PHÒNG CÂN
  • PHÒNG PHÂN TÍCH TỔNG HỢP
  • PhÒNG NHẬN-TRẢ KẾT QUẢ
  • PHÒNG PHÂN TÍCH VI SINH
  • PPHÒNG PHÂN TÍCH SẮC KÍ LỎNG LC/MS/MS
  • PHÒNG PHÂN TÍCH SẮC KÍ KHÍ GC/MS

Xem thêm video: Nhà máy thức ăn chăn nuôi hiện đại 

- Thực hiện các thí nghiệm, nghiên cứu cơ bản về chăn nuôi ở trong phòng;

- Phân tích các chỉ tiêu về chất lượng thức ăn chăn nuôi, nông sản hàng hóa và sản phẩm chăn nuôi;

- Phân tích các chỉ tiêu về môi trường chăn nuôi;

- Lấy mẫu thức ăn, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho các nguyên liệu, sản phẩm thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, sản xuất trong nước;

- Thực hành về thí nghiệm, kỹ thuật phân tích;

- Tiêu chuẩn Việt Nam về các phương pháp phân tích thức ăn và sản phẩm chăn nuôi;

- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, huấn luyện, tư vấn, dịch vụ về thí nghiệm, phân tích với các tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước;

- Thực hiện nghiên cứu khoa học, huấn luyện, chuyển giao công nghệ về thí nghiệm, phân tích chăn nuôi và các sản phẩm chăn nuôi;

Năng lực phân tích:

- Định lượng nhóm β-Agonist (Ractopamine, Clenbuterol, Salbutamol); kháng sinh (nhóm Tetracycline, Chloramphenicol, Furazolidon), Sudan trong thức ăn và sản phẩm chăn nuôi. 

- Độc tố nấm Aflatoxin tổng số, aflatoxin B1 - B2 - G1 - G2, độc tố Zearalenone, Ochratoxin, Fumonisins.

- Xét nghiệm VSV độc hại (Tổng VKHK, Coliform, E.Coli, Salmonella, C.perfringens, S.aureus, tổng số nấm men).

- Thành phần hóa học nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi.

- 20 axít amin thiết yếu trong thức ăn và sản phẩm chăn nuôi.

- Protein tiêu hóa, Nitơ  phi protein, Protein tan trong KOH.

- Xác định hoạt tính enzyme (protease, cellulose, mananase, amylase)

- Kỹ năng kiểm tra chất độn trong nguyên liệu thức ăn (Urea, bột lông vũ, bột đá, bột đất sét, vỏ trấu).

- Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho các nguyên liệu, sản phẩm thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, sản xuất trong nước

Phương pháp thử nghiệm: TCVN, AOAC, CODEX, USFDA, USDA, ISO,  EU

Trang thiết bị: Trang thiết bị hiện đại: hệ thống sắc ký ghép phối phổ (LCMSMC và GCMSMS), hệ thống sắc ký lỏng HPLC, có khả năng phân tích các chất cấm thuộc nhóm β-Agonists, kháng sinh, thuốc BVTV tồn dư trong thức ăn và sản phẩm chăn nuôi với với ngưỡng phát hiện ở mức ppb (phần tỷ). 

Bài viết khác

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH THỰC PHẨM

Trung tâm kiểm định thực phẩm là nơi các mẫu sản phẩm của khách hàng

THIẾT KẾ PHÒNG QA/QC NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM

Thiết kế phòng thí nghiệm kiểm định nhà máy dược phẩm với với các tiêu..

THIẾT KẾ PHÒNG THÍ NGHIỆM MỸ PHẨM

Thiết kế phòng thí nghiệm mỹ phẩm với việc kiểm định mỹ phẩm với hạng..

Thiết kế phòng thí nghiệm HÓA SINH TRƯỜNG HỌC

Nhằm phục vụ cho Công việc nghiên cứu và đào tạo trong môi trường giáo dục..

Thiết kế phòng thí nghiệm NHÀ MÁY THÉP

Phòng QA/QC/R&D cho nhà máy sản xuất thép nói chung và và sản phẩm từ thép như..

Thiết kế phòng thí nghiệm NHÀ MÁY NƯỚC

nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, nhà máy sản xuất..
pagerank checker