Dự án

Dự án nội thất phòng kiểm định sữa và thức uống từ sữa Nhà máy bò sữa Long Thành Lothamilk

 

 

Địa điểm: Long Thành- Đồng Nai