Dự án

Dự án nội thất phòng thí nghiệm Innovation Center- Công ty CP Quốc tế Phong Phú

Địa điểm: Quận Thủ Đức- Tp.HCM