Dự án

Dự án nội thất phòng thí nghiệm Innovation Center- Công ty CP Quốc tế Phong Phú

 

 

Địa điểm: Quận Thủ Đức- Tp.HCM