Dự án

Dự án phòng thí nghiệm Công ty First Team VN Garment

 

Địa điểm: KCN Thành Thành Công- Trảng Bàng- Tây Ninh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *