Hệ thống phòng thí nghiệm Đại học Duy Tân

Hệ thống Phòng Thí nghiệm tại Đại học Duy Tân


Cùng với việc thu hút một đội ngũ nghiên cứu chất lượng cao là các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng trong nước và quốc tế, Đại học Duy Tân đã xây dựng một hệ thống các phòng thí nghiệm hiện đại để các nhà khoa học Duy Tân triển khai các nghiên cứu mang tính ứng dụng và công nghệ cao cũng như hỗ trợ sinh viên trong công tác nghiên cứu học tập.

Sinh viên Duy Tân đam mê nghiên cứu khoa học
Sinh viên Duy Tân đam mê nghiên cứu khoa học
Phòng Thí nghiệm của Khoa Y:

 • Phòng Thí nghiệm Hóa sinh
 • Phòng Thí nghiệm Vi sinh - Kí Sinh trùng
 • Phòng Thí nghiệm Giải phẫu
 • Phòng Thí nghiệm Sinh lý - Miễn dịch
 • Phòng Thí nghiệm Mô phôi

 Phòng Thí nghiệm, Thực hành của Khoa Dược:

 • Phòng Thực hành Bào chế
 • Phòng Thực hành Công nghiệp Dược
 • Phòng Thực hành Kiểm nghiệm và Độc chất
 • Phòng Thực hành Dược lý
 • Phòng Thực hành Hóa Lý Dược
 • Phòng Thực hành Hóa dược

Phòng Thí nghiệm hỗ trợ nghiên cứu Khoa học Cơ bản:

 • Phòng Thí nghiệm Vật lý: 

+ Cơ học
+ Điện
+ Quang học

 • Phòng Thí nghiệm Hóa học: 

+ Hóa Đại cương
+ Hóa Hữu cơ
+ Hóa Phân tích và Hóa lý
Phòng Thí nghiệm về Điện - Điện tử

 • Phòng Thí nghiệm: Điện tử Cơ bản
 • Phòng Thí nghiệm: Vi Điều khiển - Vi Xử lý
 • Phòng Thí nghiệm: Điều khiển Logic
 • Phòng Thí nghiệm Máy điện
 • Phòng Thí nghiệm Viễn thông Cao cấp
 • Xưởng Cơ khí
 • Phòng Thí nghiệm Mô phỏng

Phòng Thí nghiệm Khoa Xây dựng:

 • Phòng Thí nghiệm Thủy lực
 • Phòng Thí nghiệm Xây dựng

Phòng Thí nghiệm Sinh học Phân tử:

 • Phòng Thí nghiệm Vi sinh Phân tử
 • Phòng Thí nghiệm Hóa sinh - Di truyền

0934 517 576