Bàn thí nghiệm trung tâm type P

Với sự đơn giản trong thiết kế kiểu dáng modun- bằng cách lắp ghép các modun bàn giống nhau tạo nên 1 bàn dàn rộng để thuận tiện trong quá trình thao tác thí nghiệm với chuỗi liên hoàn yêu cầu diện tích không gian rộng, loại tủ (cabinet) phía dưới bàn treo lên khung sắt tạo nên sự gọn…

Xem thêm