Hướng dẫn thiết kế phòng thí nghiệm cho ngành thực phẩm – Laboratory Design Instructions for Food Industry

Thiết kế phòng thí nghiệm thực phẩm với việc bố trí một số phòng chức năng thíchh hợp như khu vực thử nghiệm với dụng cụ thuỷ tinh hoá chất, thuốc thử, khu kiểm hoá lý, vi sinh, khu vực làm việc, hội họp, giải trí …

Continue reading