Thiết kế lab cho xét nghiệm chẩn đoán bằng SHPT


Thiết kế lab cho xét nghiệm chẩn đoán bằng SHPT

Dự kiến diện tích tổng thể 9m x 8m = 72m2. 1. Phòng tiếp nhận mẫu – Phân tích và trả kết quả Yêu cầu Mô tả Diện tích dự kiến (m2) 3m x 4,6m Nhiệt độ phòng Không yêu cầu Áp suất Có áp suất âm Độ ẩm Không yêu cầu Thiết bị cần

0901 681 202