Tư vấn thiết kế và thi công nội thất phòng thí nghiệm


tư vấn thiết kế và thi công nội thất phòng thí nghiệm

Vai trò của phòng thí nghiệm – Phòng thí nghiệm đóng một vai trò rất quan trọng trong nhiều ngành lĩnh vực khác nhau. Được thiết kế, xây dựng nhằm cung cấp các điều kiện, có đảm bảo an toàn cho việc triển khai các thí nghiệm, thực nghiệm trên các lĩnh vực đặc biệt

0901 681 202