Nội thất phòng thí nghiệm dạng modun có đắt hơn so với bệ tủ thí nghiệm cố định

Trong lĩnh vực phòng thí nghiệm, xu hướng thiết kế kiểu nội thất phòng thí nghiệm mô-đun đang rất thịnh hành, nhưng nhiều người cho rằng thiết kế dạng mô-đun đắt hơn so với tủ thí nghiệm cố định truyền thống. Chúng tôi tìm hiểu được những sự thất liên quan đến bàn thí nghiệm dạng môdun và bệ thí…

Xem thêm