Thiết kế phòng thí nghiệm mở và thiết kế phòng thí nghiệm khép kín


Thiết kế phòng thí nghiệm không gian mở

Khái niệm phòng thí nghiệm thiết kế mở Sơ đồ bố trí mở được sử dụng để mô tả bất kỳ sơ đồ bố trí sàn nào sử dụng không gian mở lớn với vài bức tường và sử dụng tối thiểu các phòng nhỏ, khép kín. Thiết kế không gian văn phòng hiện đại

0901 681 202