Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương

Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương


Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương

1. Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương

Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương
Mặt bằng phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương
Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương
Hàng lang phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương
Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương
Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương
Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương
Phòng thí nghiệm hóa lý
Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương
Phòng Lab hóa lý
Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương
Phòng cân
Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương
Phòng thiết bị nhiệt
Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương
Phòng cảm quan
Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương
Phòng nhận mẫu
Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương
Phòng xử lý, dập mẫu
Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương
Phòng chuẩn bị môi trường
Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương
Phòng cấy
Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương
Phòng ủ, đọc kết quả
Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương
Phòng rửa hủy mẫu

2. Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 Sữa Vinasoy Bình Dương

 

3. Liên hệ Thiết kế phòng Lab chuẩn ISO/IEC 17025 nhà máy sữa

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT LÝ SƠN SA KỲ
Số 29/11 Đường số 6, Phường Hiệp Bình Phước, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Tel: 028 36 36 34 76
0934 51 75 76 - 0901 681 202 (Mr Luận)
doanluan@lysonsakylab.vn
0931 458 247 (Mr Thịnh)
huynhthinh@lysonsakylab.vn
 https://lysonsakylab.vn | https://lysonsakylab.com | http://lysonsaky.com.vn

0934 517 576