Thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế Phòng Lab Nhà máy Thức Ăn Chăn Nuôi

Thiết kế phòng Lab nhà máy thức ăn chăn nuôi

Thiết kế phòng Lab QC, R&D nhà máy thức ăn chăn nuôi đảm bảo tiêu chuẩn ISO 17025

KHU KIỂM ĐỊNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI
KHU KIỂM ĐỊNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI- LÁI THIÊU
PHÒNG QC NHÀ MÁY THỨC ĂN THUỶ SẢN
PHÒNG QC NHÀ MÁY THỨC ĂN THUỶ SẢN – NEWHOPE
PHONG R&D NHÀ MÁY THỨC ĂN GIA CẦM- VEMEDIM
tủ hút dung môi Bàn thí nghiệm Lý Sơn Sa Kỳ
Tủ hút khí độc dùng trong phòng CB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *