Dự án

Dự án Nội thất Khoa xét nghiệm Bệnh viện Phúc Hưng- Quảng Ngãi

 

 

Địa điểm: Quảng Ngãi