Bồn rửa mắt khẩn cấp di động HAWS 7501

0901 681 202