Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty Thủy Sản Việt Úc Bình Thuận


Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty Thủy Sản Việt Úc Bình Thuận

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty Thủy Sản Việt Úc Bình Thuận Tháng 5/ 2019- Việt Úc Bình đầu tư nhà an toàn sinh học đáp ứng tiêu chuẩn phòng sạch để nghiên cứu tôm giống tại Bình Thuận cũng như các Trang trại tôm của mình rải rác từ Quảng Ninh đến Cà

Các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu cho sinh viên


cropped phong thi nghiem phuc vu sinh vien nghien cuu

Các phòng lab điển hình trong môi trường giảng dạy và nghiên cứu của sinh viên gồm các phòng thí nghiệm về Vi sinh, phòng lab Hoá sinh, phòng Lab Hoá học

0901 681 202