Thiết kế phòng lab nhà máy thực phẩm chức năng

Thiết kế phòng lab nhà máy thực phẩm chức năng


Mặt bằng nhà máy thực phẩm chức năng
Mặt bằng nhà máy thực phẩm chức năng
phòng lab nhà máy thực phẩm chức năng
Thiết kế phòng lab nhà máy thực phẩm chức năng

bàn thí nghiệm áp tường phòng chuẩn bị môi trường

Bàn thí nghiệm áp tường phòng chuẩn bị môi trường phòng lab nhà máy thực phẩm chức năng

phòng chuẩn bị môi trường

phòng ủ

tủ an toàn sinh học phòng thử độ nhiễm khuẩn
Tủ an toàn sinh học phòng thử độ nhiễm khuẩn

phòng hóa lý nhà máy thực phẩm chức năng

Bàn thí nghiệm trung tâm nơi đặt các thiết bị dụng cụ máy móc phục vụ cho thí nghiệm, bàn có 2 chậu rửa vòi rửa 3 nhánh chuyên dụng, giá phơi dụng cụ thí nghiệm

phòng hóa lý nhà máy thực phẩm chức năng

Phòng hóa lý còn được trang bị bồn rửa mắt kết hợp tắm khẩn cấp, tủ chuyển mẫu passbox

phòng hóa lý nhà máy thực phẩm chức năng

Phòng hóa lý phòng lab nhà máy được trang bị thêm tủ hút khí độc để đảm bảo an toàn cho nhân viên khi làm việc

phòng cân

Bàn cân chống rung và kệ lưu mẫu phòng thí nghiệm

phòng hplc uv vis

Bàn thí nghiệm áp tường đặt các máy móc, hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC - High Performance Liquid Chromatography )

phòng thiết bị sinh nhiệt

Xem thêm: Thiết kế phòng thí nghiệm QA/QC/R&D sản xuất thực phẩm

0934 517 576