Thiết bị phòng thí nghiệm di động trong các giai đoạn triển khai khác nhau

1 mô hình phòng lab dã chiến chống chọi covid-19 từ đại dịch ebola 2014


1 mô hình phòng lab dã chiến chống chọi covid-19 từ đại dịch ebola 2014

Download full-text PDF

Chúng tôi thiết lập một hệ thống phòng thí nghiệm dạng mô-đun có thể nhanh chóng triển khai, cung cấp hỗ trợ chẩn đoán, xét nghiệm trong các khu vực từ xa, tài nguyên giới hạn.

Được phát triển như một tài sản phản ứng nhanh với các dịch truyền nhiễm bất thường trên toàn thế giới, một số phòng thí nghiệm đã được sử dụng như một phần của Tổ Chức Y Tế Thế Giới phản ứng với vi rút Ebola bùng phát bởi các đội của dự án “Phòng Thí Nghiệm Di Động Châu Âu” ở Tây Phi kể từ tháng 3/2014. Trong vòng ba ngày kể từ lúc triển khai, Phòng Thí Nghiệm Di Động châu Âu đầu tiên đã hoạt động tại đơn vị điều trị Ebola (ETU) ở Guéckédou, Nam-Ern Guinea.

Triển khai gần với ETU giảm thời gian vận chuyển còn chỉ trung bình 4 h thay vì vài ngày trong nhiều trường hợp. Từ tháng 3/2014 -5/2015, hơn 5.800 mẫu đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm này. Các đơn vị EMLab khác đã được triển khai đến Nigeria, Liberia và Sierra Leone trong những tháng tiếp theo của sự bùng phát Ebola.

Khái niệm công nghệ của các đơn vị EMLab phục vụ như là một kế hoạch chi tiết cho các phòng thí nghiệm Ebola di động khác đã được thiết lập ở Mali, Côte d'Ivoire, Sierra Leone và các nước khác ở Tây Phi. Ở đây, chúng tôi mô tả thiết kế, khả năng và tiện ích của hệ thống phòng thí nghiệm triển khai này để sử dụng để đáp ứng với dịch bệnh, giám sát Epi-demiological và quản lý bệnh nhân.

Thiết bị phòng thí nghiệm di động trong các giai đoạn triển khai khác nhau
Thiết bị phòng thí nghiệm di động trong các giai đoạn triển khai khác nhau
Thống kê nhiệm vụ của Phòng thí nghiệm di động châu Âu, tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2015
Thống kê nhiệm vụ của Phòng thí nghiệm di động châu Âu, tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2015
Sơ đồ thiết lập thiết bị Phòng thí nghiệm di động châu Âu và bố trí hai đường cung cấp điện độc lập trong lều hoặc tòa nhà cố định
Sơ đồ thiết lập thiết bị Phòng thí nghiệm di động châu Âu và bố trí hai đường cung cấp điện độc lập trong lều hoặc tòa nhà cố định
Các mô-đun đào tạo mô-đun (71 h) để chuẩn bị cho các nhóm phòng thí nghiệm di động
Các mô-đun đào tạo mô-đun (71 h) để chuẩn bị cho các nhóm phòng thí nghiệm di động

Nguồn: https://www.researchgate.net/

 

0934 517 576