Bàn thí nghiệm trung tâm có giá kệ - Laboratory central bench

Mẫu bàn thí nghiệm có giá kệ sử dụng trong phòng thí nghiệm


Mẫu bàn thí nghiệm có giá kệ sử dụng trong phòng thí nghiệm phổ biến nhất hiện nay

 

Mẫu bàn thí nghiệm có giá kệ sử dụng trong phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm trung tâm có giá kệ - Laboratory central bench
Bàn thí nghiệm trung tâm có giá kệ – Laboratory central bench

 

Bàn thí nghiệm trung tâm có giá kệ - Laboratory central bench

Bàn thí nghiệm trung tâm có giá kệ - Laboratory central bench

Bàn thí nghiệm trung tâm có giá kệ - Laboratory central bench

Bàn thí nghiệm trung tâm có giá kệ - Laboratory central bench

Bàn thí nghiệm trung tâm có giá kệ - Laboratory central bench

Bàn thí nghiệm trung tâm có giá kệ - Laboratory central bench

ban thi nghiem trung tam co gia ke 1

Bàn thí nghiệm áp tường có giá kệ - Laboratory Wall Bench

Bàn thí nghiệm áp tường có giá kệ - Laboratory Wall Bench

Bàn thí nghiệm áp tường có giá kệ - Laboratory Wall Bench

Bàn thí nghiệm áp tường có giá kệ - Laboratory Wall Bench

 

Bàn thí nghiệm áp tường có giá kệ - Laboratory Wall Bench

 

0901 681 202