Quy trình công nghệ sản xuất bột giặt chất tẩy rửa

Quy trình công nghệ sản xuất bột giặt chất tẩy rửa


Quy trình công nghệ sản xuất bột giặt

Sơ đồ công nghệ sản xuất bột giặt được thể hiện như sau:

Quy trình công nghệ sản xuất bột giặt
Quy trình công nghệ sản xuất bột giặt

Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất bột giặt

- Công đoạn phản ứng, trộn: Các nguyên liệu lỏng được bơm từ thùng chứa vào bồn phản ứng bao gồm nước, Las, xút, silicate,… Sau khi trung hòa xong cho tiếp các nguyên liệu dạng rắn – các nguyên liệu này được lấy tại kho chứa liệu rắn như: Soda, sulphate… phối trộn lại để tạo kem nhão. Công đoạn này sẽ phát sinh mùi đặt trưng của bột giặt.

- Công đoạn phun, sấy: lượng kem nhão vừa trộn được bơm cao áp bơm lên độ cao cố định, kết hợp với hệ thống sấy ngược chiều trong tháp sấy và kem nhão được tạo hạt qua các béc phun theo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng. Hệ thống dầu điều cung cấp cho hệ thống lò đốt dầu được nhập khẩu từ Đức nhằm sấy khô sản phẩm. Ở công đoạn này sẽ làm phát sinh khí thải, khí thải được chuyển sang hệ thống Cyclon chùm, qua hệ thống lọc bụi túi vải tiến hành thu hồi bụi, tại hệ thống lọc bụi túi vải sẽ làm phát sinh nước thải từ hệ thống lọc bụi, lượng nước thải này được đưa về bể lắng, phần cặn được thu hồi đưa vào quy trình sản xuất, lượng nước sau lắng được hồi lưu và tái sử dụng vào hệ thống.

- Công đoạn trộn, phun hương: Sau đó, sản phẩm tiếp tục qua sàng phân loại để đạt kích thước theo mong muốn kết hợp với hệ thống phun hương và chuyển sang công đoạn đóng gói sản phẩm. Tại công đoạn này sẽ làm phát sinh mùi từ quá trình sản xuất.

- Đóng gói sản phẩm: Bột giặt sau khi được phun hương thành phẩm đạt yêu cầu chất lượng sẽ được chuyển qua hệ thống cân và đóng bao rồi chuyển vào kho chứa sản phẩm. Công đoạn này phát sinh chất thải rắn phát sinh từ bao bì hư hỏng.

Quy trình công nghệ sản xuất chất tẩy rửa dạng lỏng

Sơ đồ công nghệ sản xuất chất tẩy rửa dạng lỏng của cơ sở được thể hiện chi tiết như sau:

Công nghệ sản xuất chất tẩy rửa dạng lỏng
Quy trình công nghệ sản xuất chất tẩy rửa dạng lỏng

Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất

Xem thêm phòng thí nghiệm nước tẩy rửa Amity NS Quyền Linh

* Công đoạn phản ứng

Công đoạn này diễn ra tại hệ thống khuấy chính, chất hoạt động bề mặt (CHĐMB) và nước khử khoáng sẽ được định lượng vào thiết bị khuấy chính, khuấy cho tan hoàn toàn, tiếp đó cho xút vào để trung hòa (CHĐMB).

* Công đoạn khuấy

Các loại nguyên liệu phụ sẽ được khuấy với nước khử khoáng ở bồn khuấy phụ để hỗn hợp tan hoàn toàn trước khi chuyển qua bồn khuấy chính

* Công đoạn lược

Hỗn hợp nguyên liệu phụ sau khi được khuấy tan sẽ được bơm qua hệ thống lược trước khi được bơm vào bồn khuấy chính

* Công đoạn trộn hương và màu

Tại đây bán thành phẩm được trộn hương và màu để hoàn tất sản phẩm

* Công đoạn kiểm tra chất lượng

Kiểm tra chất lượng sản phẩm sẽ tiến hành lấy mẫu để kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan và hóa lý: Màu sắc, CHĐBM, pH trước khi cho đóng chai thành phẩm

* Công đoạn cân tịnh và đóng gói

Mẫu sau khi đạt chất lượng theo yêu cầu sẽ được kiểm tra, tiến hành cân và đóng gói sản phẩm.

0934 517 576