Quy trình công nghệ sản xuất mủ cao su

Quy trình công nghệ sản xuất mủ cao su


Quy trình công nghệ sản xuất mủ cao su

Quy trình công nghệ sản xuất mủ cốm từ mủ tạp

 Quy trình công nghệ sản xuất mủ cốm từ mủ tạp
Quy trình công nghệ sản xuất mủ cốm từ mủ tạp

Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất mủ cốm từ mủ tạp

Nguyên liệu sử dụng cho sản xuất mủ cốm gồm có mủ skim sau khi đánh đông và mủ tạp (mủ cao su khô từ nông trường cao su, mủ hư, rơi vãi trong quá trình chế biến,…).

Xem thêm Trang bị phòng thí nghiệm kiểm nghiệm cao su

Quy trình công nghệ sản xuất mủ cốm từ mủ tạp bao gồm những công đoạn sau:

- Công nghệ xử lý nguyên liệu: Đặc điểm của mủ tạp có chứa nhiều tạp chất: đất, cát, rác,… do đó trong giai đoạn đầu cần phải cắt, ngâm nước và rửa sạch nhiều lần để loại bỏ tạp chất.

- Công đoạn gia công cơ học: Mủ sau khi được loại bỏ tạp chất sẽ theo băng tải đưa vào máy cắt miếng rồi tiếp tục vào máy băm thô, sau đó qua máy cán xé. Tùy theo chất lượng của nguyên liệu số lần cắt thay đổi từ 8 – 12 lần. Sau khi cán, mủ dạng tờ được cắt để tạo hạt cốm. Hầu hết các công đoạn trên đều chỉ sử dụng nước và có phát sinh nước thải. Nước thải sẽ được thu gom về hệ thống XLNT tập trung để xử lý.

- Công đoạn sấy: Sau khi tạo cốm, mủ được đưa qua sàng rung để tách nước và xếp hộc để ráo trước khi sấy. Nguyên liệu được tiếp tục đưa vào lò sấy qua hai giai đoạn: Giai đoạn đầu để tách ẩm có trong nguyên liệu với nhiệt độ 1040C, sau khi mủ được sấy chín ở nhiệt độ 1180C. Thời gian sấy cho mỗi thùng từ 3,5 – 4 giờ. Độ ẩm của mủ sau khi sấy đạt khoảng 3%.

- Công đoạn hoàn thiện sản phẩm: Sau khi ra khỏi lò sấy và được thông gió bằng quạt để giảm nhiệt độ, mủ được cân cán và ép thành bánh, sau đó được đóng bao PE và chuyển vào kho lưu giữ chờ tiêu thụ.

- Quy trình công nghệ chế biến mủ đất:

+ Công đoạn xử lý nguyên liệu: Mủ đất đưa về nhà máy được cân để xác định khối lượng DRC, phân lọai, tiếp tục phân loại bớt tạp chất. Sau đó mủ được ngâm nước và rửa sạch nhiều lần để lọai bỏ tạp chất. Nước thải sẽ được thu gom về hệ thống XLNT tập trung để xử lý.

+ Mủ sau khi được loại bỏ tạp chất được đưa vào máy rửa và nhai rồi chuyển đến công đoạn gia công cơ học, sấy ép kiện đóng gói như công nghệ chế biến mủ tạp. Nước thải sẽ được thu gom về hệ thống XLNT tập trung để xử lý.

- Quy trình công nghệ chế biến mủ dây:

+ Công đoạn xử lý nguyên liệu: Mủ dây đưa về nhà máy được cân để xác định khối lượng DRC, phân lọai, tiếp tục phân lọai bớt tạp chất. Sau đó mủ được ngâm nước và rửa sạch nhiều lần để lọai bỏ tạp chất rồi đưa vào máy cắt miếng. Sau đó chuyển đến máy băm thô và gia công cơ học, sấy, ép kiện đóng gói mủ dây như công nghệ chế biến mủ tạp. Nước thải sẽ được thu gom về hệ thống XLNT tập trung để xử lý.

Hình ảnh dây chuyền sản xuất mủ cốm từ mủ tạp
Hình ảnh dây chuyền sản xuất mủ cốm từ mủ tạp

Công nghệ chế biến mủ kem (latex) và mủ cốm skim bloc từ mủ nước

Quy trình công nghệ sản xuất mũ kem latex
Quy trình công nghệ sản xuất mũ kem latex

Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất mủ kem latex + mủ cốm skim bloc

Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất mủ kem

- Công đoạn xử lý nguyên liệu: mủ nước từ vườn cao su sau khi qua rây lọc thô được chứa trong bồn, đưa về nhà máy và được cho vào hồ tiếp nhận mủ có rây lọc tinh. Amoniac được nạp vào bể theo hàm lượng quy định, sau đó mủ được trộn đều và lấy mẫu xác định các chỉ tiêu về chất lượng mủ như hàm lượng DRC, độ béo, NH3, EDTA … và được lưu chứa vào bể hỗn hợp. Tại đây nước, DAHP, TMTD, ZnO, A. Lauric được thêm vào để bảo quản mủ (dòng chất thải phát sinh từ quá trình này gồm có nước thải và bùn lắng). Sau đó được chuyển vào bồn lắng qua đêm chờ ổn định để ly tâm (dòng chất thải phát sinh từ quá trình này gồm có nước thải và bùn lắng và một phần mủ skim).

- Công đoạn ly tâm: sau giai đoạn ổn định, mủ từ bồn chứa được dẫn vào các máy ly tâm qua hộp lưới lọc. Sau khi ly tâm, mủ được phân thành 2 loại là mủ kem và mủ skim.

+ Phần mủ kem được sản xuất tiếp tục qua công đoạn ổn định.

+ Phần mủ skim.

- Công đoạn ổn định: từ máy ly tâm, mủ kem được đưa vào các bồn trung chuyển theo mương dẫn mủ, các chất bảo quản (TMTD, ZnO, A. Lauric) và khí Amoniac được tiếp tục thêm vào và trộn đều, nước thải từ bồn trung chuyển được thu gom về hệ thống XLNT tập trung. Mủ được bơm nén vào các bồn thành phẩm và được lưu trữ trong thời gian 15 – 20 ngày chờ ổn định, nước và khí amoniac được tiếp tục thêm vào để ổn định mủ, nước thải từ bồn chứa sau khi mủ kem xuất xưởng sẽ được thu gom về hệ thống XLNT tập trung để xử lý. Trước và sau khi mủ ổn định phải xác định chất lượng mủ theo những tiêu chuẩn định sẵn.

- Công đoạn hoàn chỉnh: sau thời gian ổn định, mủ kem được kiểm tra chất lượng trước khi xả vào bồn chứa hoặc đóng bao đưa đến nơi tiêu thụ.

* Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất mủ cốm skim bloc

- Sau khi máy ly tâm chạy tách pha, mủ skim có DRC từ 3,5-5,5% được dẫn vào hồ chứa, từ hồ chứa được bơm lên tháp khử amoniac bằng bơm màng. Sau đó dung dịch skim được chạy qua máy spillway nhằm làm giảm bớt lượng NH3 trước khi chảy vào mương đánh đông skim. Tại các công đoạn này có phát sinh khí NH3.

- Skim được đánh đông để mủ được đông tụ thành khối, thời gian đánh đông mỗi mẽ kéo dài khoảng từ 3 – 5 ngày tùy theo chất lượng sản phẩm và nhiệt độ. Tại công đoạn này có bổ sung nước vào mương đánh đông để làm mủ nổi lên trên. Nước thải sẽ được thu gom về hệ thống XLNT tập trung để xử lý.

- Sau đó mủ được đưa vào máy cán kéo tiếp tục qua máy cán xé 1, 2, 3 và qua máy cán băm để tạo hạt cốm. Các công đoạn này đều được bổ sung nước và có phát sinh nước thải và được thu gom về hệ thống XLNT tập trung để xử lý.

- Công đoạn sấy: Sau khi tạo hạt cốm, mủ được đưa qua sàng rung để tách nước và xếp hộc để ráo trước khi sấy. Nước thải sẽ được thu gom về hệ thống XLNT tập trung để xử lý. Nguyên liệu tiếp tục đưa vào lò sấy. Nguyên liệu được tiếp tục đưa vào lò sấy qua hai giai đoạn: Giai đoạn đầu để tách ẩm có trong nguyên liệu với nhiệt độ 1040C, sau khi mủ được sấy chín ở nhiệt độ 1180C. Thời gian sấy cho mỗi thùng từ 3,5 – 4 giờ. Độ ẩm của mủ sau khi sấy đạt khoảng 3%.

- Công đoạn hoàn thiện sản phẩm: Sau khi ra khỏi lò sấy và được thông gió bằng quạt để giảm nhiệt độ, mủ được cân cán và ép thành bành (kiện, khối), sau đó được đóng bao PE và chuyển vào kho lưu giữ chờ tiêu thụ.

Hỉnh ảnh một số công đoạn chính của quy trình sản xuất mũ kem và mũ cốm
Hỉnh ảnh một số công đoạn chính của quy trình sản xuất mủ kem và mủ cốm

0934 517 576