Thiết kế hệ thống xử lí khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Thiết kế hệ thống xử lí khí thải bằng phương pháp hấp thụ


1. Khái niệm:

Hấp thụ khí là quá trình chuyển các cấu tử khí cần xử lý vào trong pha lỏng nhờ quá trình hòa tan khi chúng tiếp xúc với nhau. Các dung dịch sử dụng trong phương pháp này thường là nước hoặc dung dịch hữu cơ, vô cơ loãng, được gọi là dung dịch hấp thụ.

Chất khí ô nhiễm gọi là chất bị hấp thụ.

Có 2 kiểu hấp thụ:

- Hấp thụ vật lý: Trong quá trình hấp thụ không xảy ra tương tác hóa học, hấp thụ vật lý là quá trình thuận nghịch.

- Hấp thụ hóa học: Trong quá trình hấp thụ có xảy ra phản ứng hóa học. Với quá trình hấp thụ xử lý khí ô nhiễm thì hấp thụ hóa học đặc biệt thuận tiện vì có liên kết bền vững.

Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ là quá trình phân tách khí dựa trên ái lực của một số chất rắn đối với một số loại khí có mặt trong hỗn hợp khí nói chung và trong khí thải nói riêng.

>> Xem Thi công hệ thống chụp hút khí di động cho phòng thí nghiệm

2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

a. Cấu tạo

Sơ đồ thiết bị hấp thụ.

Sơ đồ thiết bị hấp thụ.

b. Nguyên lý hoạt động

Ở thiết bị hấp thụ ra dung dịch được bơm (2) qua thiết bị truyền nhiệt (3) , sau đó qua thiết bị truyền nhiệt (4) để nâng nhiệt độ đến nhiệt độ tái sinh, rồi đi vào tháp tái sinh được bơm qua bơm (6) qua các thiết bị nhiệt trao đổi nhiệt (3) và các thiết bị làm lạnh (7) để tuần hoàn trở lại thiết bị hấp thụ (1).

3. Các loại khí hấp thụ

Ví dụ: Hấp thụ H2S bằng dung dịch sữa Na2CO3 (hoặc H2CO3, NH3,…). Sản phẩm tạo thành được oxy hóa bằng oxy có trong xúc tác.
Na2CO3 + H2S  NaHCO3 + NaHS  (phản ứng xảy ra nhanh)
NaHS + 1/2O2  NaOH + S
NaOH + NaHCO3  Na2CO3 + H2O

4. Phân loại

Thiết bị hấp thụ thường ở dạng tháp: tháp rửa rỗng, tháp đệm, tháp đĩa lưới, tháp phun tia, tháp sủi bọt, tháp venturi,…

Tháp đệm
Tháp đệm
Tháp rửa rỗng
Tháp rửa rỗng

Thiết bị hấp thụ có thể hoàn nguyên hoặc không hoàn nguyên dung dịch hấp thụ (giảm áp suất, tăng nhiệt độ, bằng khí trơ (đuổi khí) hoặc có thể bằng phương pháp hóa học).
Dòng khí và lỏng có thể đi cùng chiều hoặc ngược chiều.

5. Ưu – Nhược điểm

Ưu điểm:
- Hiệu suất cao, đặc biệt đối với chất khí có khả năng hòa tan tốt.
- Có thể xử lý khí có nhiệt độ thấp và lưu lượng lớn.
- Vận hành đơn giản, dễ bảo quản sữa chữa.
- Dung dịch hấp thụ dễ kiếm, có thể hoàn nguyên.
- Có thể kết hợp xử lý khí với tách bụi và làm lạnh

Nhược điểm:

- Nếu sử dụng hoàn nguyên thì tốn chi phí hoàn nguyên dung dịch.
- Nếu không hoàn nguyên thì phải xử lý nước thải.
- Tốn năng lượng.
- Chiếm nhiều diện tích.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí!

0934 517 576