Phối cảnh 3D phòng lab Nhà máy Chế biến hạt điều Intersnack

Thiết kế phòng lab Nhà máy Chế biến hạt điều Intersnack Long An


Thiết kế phòng lab Nhà máy Chế biến hạt điều Intersnack Long An

Nhà máy Chế biến hạtđiều Intersnack tại Long An là một trong những nhà máy sản xuất hạt điều hiện đại nhất Việt Nam với công suất chế biến hơn 100 tấn/ngày. Nhà máy có tổng diện tích xây dựng hơn 10.000m2, hơn 350 công nhân viên làm việc mỗi ngày.

Thiết kế phòng lab Nhà máy Chế biến hạt điều Intersnack Long An
Mặt bằng tổng thể phòng lab Nhà máy Chế biến hạt điều Intersnack Long An
Phối cảnh 3D phòng lab Nhà máy Chế biến hạt điều Intersnack
Phối cảnh 3D phòng lab Nhà máy Chế biến hạt điều Intersnack

Phối cảnh 3D phòng lab Nhà máy Chế biến hạt điều Intersnack

Xem thêm: Bàn thí nghiệm trung tâm

Phối cảnh 3D phòng lab Nhà máy Chế biến hạt điều Intersnack

Xem thêm: Khánh thành Nhà máy Chế biến hạt điều Intersnack

Kệ lưu mẫu phòng lab Nhà máy Chế biến hạt điều Intersnack
Kệ lưu mẫu phòng lab Nhà máy Chế biến hạt điều Intersnack

Xem thêm: Kệ lưu mẫu phòng thí nghiệm

0901 681 202