Thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng thí nghiệm công ty xăng dầu Petrolimex

view tổng thể phòng lab

mặt bằng phòng thí nghiệm xăng dầu

view tổng thể phòng lab

view tổng thể phòng lab

phòng thí nghiệm trung tâm
Phòng thí nghiệm trung tâm bố trí hai dãy bàn thí nghiệm áp tường  đặt các thiết bị máy móc phục thí nghiệm, hai bàn trung tâm có bồn rửa ở chính giữa phòng, ngài ra còn bố trí cụm bàn làm việc văn phòng

phòng thí nghiệm trung tâm

Phòng thí nghiệm trung tâm

phòng sắc ký khí

phòng asphanten

phòng asphanten

Phòng asphanten

phòng cân và pha mẫu chuẩn

Phòng cân và pha mẫu chuẩn

phòng D1319

Phòng D1319

 

phòng icp và ass

Phòng ICP và AAS

 

phòng nhựa nhiệt lượng

Phòng nhựa nhiệt lượng

phòng nhựa nhiệt lượng

Phòng nhựa nhiệt lượng

phòng nung

Phòng nung

phòng sấy

Phòng sấy

phòng rửa

Phòng rửa

phòng hóa chất

Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm công ty xăng dầu

kệ lưu mẫu kho vật tư

Kệ lưu mẫu kho vật tư phòng thí nghiệm

phòng làm việc trưởng phòng hóa nghiệm

Phòng làm việc trưởng phòng hóa nghiệm

Xem thêm mẫu thiết kế phòng thí nghiệm khác tại đây

Print Friendly, PDF & Email

Related Posts