Thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy thép

phòng thí nghiệm nhà máy thép

Với hai khu vực làm việc là phòng thí nghiệm hóa và phòng kiểm tra tính vật lý:

phòng thí nghiệm nhà máy thép
Phòng thí nghiệm QA/QC/R&D nhà máy thép
Phòng Lab QA/QC/R&D nhà máy thép Pomina
Phòng Lab QA/QC/R&D nhà máy thép Pomina
Phòng Lab QA/QC/R&D nhà máy Tôn Hoa Sen
Phòng Lab QA/QC/R&D nhà máy Tôn Hoa Sen
TRUNG TAM NGHIEN CUU R&D
TRUNG TAM NGHIEN CUU R&D
Phòng lab QA/QC/R&D nhà máy thép Hòa Phát
Phòng lab QA/QC/R&D nhà máy thép Hòa Phát

– Hãy liên hệ ngay Lý Sơn Sa Kỳ Lab để có được thiết kế mong muốn cho phòng QA/QC/R&D hiện đại tiêu chuẩn cho nhà máy của quý vị . Hotline: 0901 681 202