biological safety cabinet

Bản vẽ CAD thiết bị phòng thí nghiệm thí nghiệm


Bản vẽ CAD thiết bị phòng thí nghiệm. Tải xuống miễn phí các bản vẽ và khối CAD kiến trúc ở định dạng dwg hoặc pdf để sử dụng với AutoCAD và phần mềm thiết kế 2D và 3D khác.

NU 540 Airflow Schematic CAD details
NU 540 Airflow Schematic

download: DWG view: PDF

NU 545 600 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 545 600 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 540 Electrical Schematic 1 CAD details
NU 540 Electrical Schematic 1

download: DWG view: PDF

NU 540 Electrical Schematic 2 CAD details
NU 540 Electrical Schematic 2

download: DWG view: PDF

NU 543 Airflow Schematic CAD details
NU 543 Airflow Schematic

download: DWG view: PDF

NU 543 Electrical Schematic 1 CAD details
NU 543 Electrical Schematic 1

download: DWG view: PDF

NU 540 500 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 540 500 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 540 400 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 540 400 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 540 300 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 540 300 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 540 600 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 540 600 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 543 Electrical Schematic 2 CAD details
NU 543 Electrical Schematic 2

download: DWG view: PDF

NU 543 300 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 543 300 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 543 400 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 543 400 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 543 500 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 543 500 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 543 600 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 543 600 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 545 Airflow Schematic CAD details
NU 545 Airflow Schematic

download: DWG view: PDF

NU 545 Electrical Schematic 1 CAD details
NU 545 Electrical Schematic 1

download: DWG view: PDF

NU 545 Electrical Schematic 2 CAD details
NU 545 Electrical Schematic 2

download: DWG view: PDF

NU 545 300 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 545 300 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 545 400 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 545 400 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU 545 500 Biological Safety Cabinet CAD details
NU 545 500 Biological Safety Cabinet

download: DWG view: PDF

NU-427-400_BCD_15526_A CAD details
NU-427-400_BCD_15526_A

download: DWG view: PDF

NU-427-600_BCD_15527_A CAD details
NU-427-600_BCD_15527_A

download: DWG view: PDF

NU-430-400_BCD_15501_A CAD details
NU-430-400_BCD_15501_A

download: DWG view: PDF

NU-430-600_BCD_15502_A CAD details
NU-430-600_BCD_15502_A

download: DWG view: PDF

NU-435-400_BCD_15505_A CAD details
NU-435-400_BCD_15505_A

download: DWG view: PDF

NU-435-600_BCD_15506_A CAD details
NU-435-600_BCD_15506_A

download: DWG view: PDF

NU-5800 CO2 Incubator BCD 14784 A CAD details
NU-5800 CO2 Incubator BCD 14784 A

download: DWG view: PDF

CE 30WX24D CAD details
CE 30WX24D

download: DWG view: PDF

CE 36WX24D CAD details
CE 36WX24D

download: DWG view: PDF

CE 48WX24D CAD details
CE 48WX24D

download: DWG view: PDF

CE 72WX24D CAD details
CE 72WX24D

download: DWG view: PDF

HDPE 48 AD-VPL CAD details
HDPE 48 AD-VPL

download: DWG view: PDF

HDPE 60 AD-VPL CAD details
HDPE 60 AD-VPL

download: DWG view: PDF

HDPE 72 AD-VPL CAD details
HDPE 72 AD-VPL

download: DWG view: PDF

HDPE 96 AD-VPL CAD details
HDPE 96 AD-VPL

download: DWG view: PDF

LE 36WX30D CAD details
LE 36WX30D

download: DWG view: PDF

LE 48WX30D CAD details
LE 48WX30D

download: DWG view: PDF

LE 60WX30D CAD details
LE 60WX30D

download: DWG view: PDF

LE 72WX30D CAD details
LE 72WX30D

download: DWG view: PDF

LE 96WX30D CAD details
LE 96WX30D

download: DWG view: PDF

LE-DE 48W CAD details
LE-DE 48W

download: DWG view: PDF

LE-DE 60W CAD details
LE-DE 60W

download: DWG view: PDF

LE-DE 72W CAD details
LE-DE 72W

download: DWG view: PDF

LE-DE 96W CAD details
LE-DE 96W

download: DWG view: PDF

LE FM 120W HS CAD details
LE FM 120W HS

download: DWG view: PDF

LE FM 120W VS CAD details
LE FM 120W VS

download: DWG view: PDF

LE FM 48W CAD details
LE FM 48W

download: DWG view: PDF

LE FM 60W CAD details
LE FM 60W

download: DWG view: PDF

LE FM 72W CAD details
LE FM 72W

download: DWG view: PDF

LE FM 96W HS CAD details
LE FM 96W HS

download: DWG view: PDF

LE FM 96W VS CAD details
LE FM 96W VS

download: DWG view: PDF

48 PERCHLORIC FUME HOOD CAD details
48 PERCHLORIC FUME HOOD

download: DWG view: PDF

48 RADIOISOTOPE FUME HOOD CAD details
48 RADIOISOTOPE FUME HOOD

download: DWG view: PDF

60 PERCHLORIC FUME HOOD CAD details
60 PERCHLORIC FUME HOOD

download: DWG view: PDF

72 PERCHLORIC FUME HOOD CAD details
72 PERCHLORIC FUME HOOD

download: DWG view: PDF

60 RADIOISOTOPE FUME HOOD CAD details
60 RADIOISOTOPE FUME HOOD

download: DWG view: PDF

72 RADIOISOTOPE FUME HOOD CAD details
72 RADIOISOTOPE FUME HOOD

download: DWG view: PDF

SE-CAV-48W - Uniflow 48 in. SE Aire Stream Fume Hood CAD details
SE-CAV-48W - Uniflow 48 in. SE Aire Stream Fume Hood

download: DWG view: PDF

SE-CAV-60W - Uniflow 60 in. SE Aire Stream Fume Hood CAD details
SE-CAV-60W - Uniflow 60 in. SE Aire Stream Fume Hood

download: DWG view: PDF

SE-CAV-72W - Uniflow 72 in. SE Aire Stream Fume Hood CAD details
SE-CAV-72W - Uniflow 72 in. SE Aire Stream Fume Hood

download: DWG view: PDF

SE-CAV-96W - Uniflow 96 in. SE Aire Stream Fume Hood CAD details
SE-CAV-96W - Uniflow 96 in. SE Aire Stream Fume Hood

download: DWG view: PDF

SE CAV 48W CAD details
SE CAV 48W

download: DWG view: PDF

SE CAV 60W CAD details
SE CAV 60W

download: DWG view: PDF

SE CAV 72W CAD details
SE CAV 72W

download: DWG view: PDF

SE CAV 96W CAD details
SE CAV 96W

download: DWG view: PDF

SE-DE 48W CAD details
SE-DE 48W

download: DWG view: PDF

SE-DE 60W CAD details
SE-DE 60W

download: DWG view: PDF

SE-DE 72W CAD details
SE-DE 72W

download: DWG view: PDF

SE-DE 96W CAD details
SE-DE 96W

download: DWG view: PDF

SE FM 120W HS CAD details
SE FM 120W HS

download: DWG view: PDF

SE FM 120W VS CAD details
SE FM 120W VS

download: DWG view: PDF

SE FM 144W HS CAD details
SE FM 144W HS

download: DWG view: PDF

SE FM 144W VS CAD details
SE FM 144W VS

download: DWG view: PDF

SE FM 48W CAD details
SE FM 48W

download: DWG view: PDF

SE FM 60W CAD details
SE FM 60W

download: DWG view: PDF

SE FM 72W CAD details
SE FM 72W

download: DWG view: PDF

SE FM 96W HS CAD details
SE FM 96W HS

download: DWG view: PDF

SE FM 96W VS CAD details
SE FM 96W VS

download: DWG view: PDF

TM 48W CAD details
TM 48W

download: DWG view: PDF

TM 60W CAD details
TM 60W

download: DWG view: PDF

TM 72W CAD details
TM 72W

download: DWG view: PDF

NU-156-424-DRAFTER CAD details
NU-156-424-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-156-524-DRAFTER CAD details
NU-156-524-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-156-624-DRAFTER CAD details
NU-156-624-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-156-824-DRAFTER CAD details
NU-156-824-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-162-424-DRAFTER CAD details
NU-162-424-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-162-524-DRAFTER CAD details
NU-162-524-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-162-624-DRAFTER CAD details
NU-162-624-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-162-824-DRAFTER CAD details
NU-162-824-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-164-424-DRAFTER CAD details
NU-164-424-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-164-524-DRAFTER CAD details
NU-164-524-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-164-624-DRAFTER CAD details
NU-164-624-DRAFTER

download: DWG view: PDF

NU-164-824-DRAFTER CAD details
NU-164-824-DRAFTER

download: DWG view: PDF

HM1680 CAD details
HM1680

download: DWG view: PDF

PM1210 CAD details
PM1210

download: DWG view: PDF

PM1214 CAD details
PM1214

download: DWG view: PDF

PM1217 CAD details
PM1217

download: DWG view: PDF

0934 517 576