Dự án

Dự án Nội thất phòng thí nghiệm Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong Nông nghiệp

 

 

Địa điểm: Củ Chi- TP.HCM