Phòng thí nghiệm hóa học

Tham khảo mẫu bàn thí nghiệm trường học


Dự án gần đây đã hoàn thành trong DUBAI. Cung cấp và Sửa chữa các phòng thí nghiệm Khoa học cho trường American Curriculum school.

Phòng thí nghiệm khoa học tổng hợp

Phòng thí nghiệm khoa học tổng hợp

Phòng thí nghiệm khoa học tổng hợp

Phòng thí nghiệm khoa học tổng hợp

Phòng thí nghiệm vật lý

Phòng thí nghiệm vật lý

Phòng thí nghiệm vật lý

Phòng thí nghiệm sinh học

Phòng thí nghiệm sinh học

Phòng lab Công nghệ thông tin

Phòng thí nghiệm hóa học

Phòng thí nghiệm hóa học

Phòng thí nghiệm hóa học

Phòng thí nghiệm hóa học

Xem thêm:

Nội thất phòng thí nghiệm cho trường học – Trường TH-THCS- THPT Hoàng Việt
Nội thất phòng thí nghiệm trường học – Trường quốc tế Saigon Star
Nội thất phòng thí nghiệm cho Trường TH-THCS-THPT Én Vàng
Nội thất phòng thí nghiệm Trường PT CLC Phượng Hoàng Nghệ An
Nội thất phòng thí nghiệm Trường THCS Quỳnh Thiện Nghệ An

0934 517 576